Asire ou ke ou anboche yon avoka ak eksperyans la dèyè yo ak konesans la pou pou genyen ka ou an. Nan biwo lwa yo nan Erik Alvarez, avoka nou yo gen sa li pran pou reprezante ou legalman epi yo pral travay san pran souf pou ede ou refè konpansasyon ou merite kòm rezilta nan blese ou yo.

Si se yon sèl bagay avoka nou yo konnen, li aksidan machin. Avoka nou yo te wè efè devastatè yon aksidan oto ka gen sou yon moun ak tout fanmi yo. Kòm yon rezilta, nou ap angaje nan dwa agresif sou non kliyan nou yo ki te blese grav nan aksidan machin nan tout zòn Miami an. Si ou te nan yon aksidan ki te koze pa neglijans yon lòt chofè, pi bon avoka nan Miami soti nan fèm nou an pral egzaminen tout enfòmasyon ki nan ka ou a detèmine egzakteman sa ki te pase ak poukisa, ak Lè sa a, nou pral goumen asire ou ap refè kantite maksimòm ki pèmèt anba lalwa.

Si ou te blese akòz pati ki defektye sou yon machin, ou ta dwe rele avoka yo aksidan machin nan fèm nou an. Nou kwè oto pati konpayi fabrikasyon gen yon responsablite pou konsomatè Ameriken yo e yo ta dwe responsab lè yon moun blese akòz aksyon yo. Bay nou yon apèl pou diskite detay sou ka ou a avèk ekip konesans legal nou an;nou pral kontan pou pran yon konsiltasyon gratis pou ou lè w rele biwo a.

Lè li rive resevwa konpansasyon pou blese ou, li enpòtan pou ou anboche yon ekip konseye legal ki pa pè pran ka ou a nan tribinal si sa nesesè. Ou ka mande ki jan ou pral peye bòdwo ak pran swen fanmi ou apre yon aksidan oto. Ou lib pou mete yon apèl nan biwo nou an avèk enkyetid ou ak kesyon yo.

Pa rete nan dènye lwa yo ak anplwaye estrateji kwen ki pi koupe tou de nan ak soti nan sal tribinal la, avoka nou yo ka asire ke moun ki apwopriye a (yo) oswa konpayi (yo) yo ap responsab pou moun ki blese ou yo. Rezilta siksè yo se sou resevwa yon rekiperasyon jis kòm byen ke asire ke lòt moun nan lavni an pa pral gen soufri menm kalite aksidan ke ou genyen.

Si w ap pare pou pale ak pi bon avoka nan Miami pa ezite rele nou nan 305-279-7280. Nou pran yon gwo fyète nan reprezante moun ki te soufri blesi katastwofik tankou aksidan nan sèvo twomatik, aksidan kòd epinyè, paralizi, pèdi manm yo ak plis, ak yon dosye pwouve siksè nan yon kantite reklamasyon konplèks. Ekspè nou yo ka ede ou ak fanmi ou rekipere kantite lajan konplè konpansasyon ou bezwen jwenn pi bon swen medikal posib apre yon aksidan grav.

Pou yon konsiltasyon gratis, rive jwenn konpayi nou an pa telefòn nan 305-279-7280 oswa vizite sou entènèt nan erikalvarez.com. Ou pral kontan ou kontakte yon difisil, sezonman ak konesans pèsonèl aksidan aksidan ki konnen ekzakteman ki sa ou ap leve kont.

Pi Bon Avoka Nan Miami